Big Foton

Na naprednom nivou se fotografija tretira kao umetnički medij ili dokument, a posebna pažnja se usmerava na likovnost, inovativnost, vizuelizaciju ideje, usaglašavanje karaktera, estetiku i stil fotografskog izražavanja.

Postoje dva smera:

  • KREATIVNA I STUDIJSKA fotografija - bazirana na likovnim svojstvima slike i radu u profesionalnom studiju. Predmeti: likovnost fotografije, estetika, portret, akt, moda, Photoshop.
  • DOKUMENTARNA fotografija - bazirana na odlučujućem trenutku i vizuelnoj komunikativnosti, profesionalnom angažovanju na terenu, putovanjima, prirodi. Predmeti: foto-žurnalizam, travel, wildlife.
OVAJ KURS SE PREPORUČUJE

  • ljubiteljima umetnosti koji fotografiju doživljavaju kao pogodan umetnički medij za izražavanje vlastitih ideja, zapažanja, utisaka, stavova a izložbe umetničkih fotografija vide kao jedan od načina za plasiranje svojih radova.
  • budućim profesionalcima koji žele u studiju da rade modne i reklamne kampanje kao i stock-fotografiju.
  • onima koji žele da se razvijaju u profesionalnom pravcu baziranom na dokumentarnosti fotografije (snimanje na turističkim brodovima, novinska, reportažna, sportska fotografija...)
  • onima koji planiraju da upišu neki umetnički fakultet.


CILJ OVOG KURSA

je osposobljavanje polaznika za kontrolu i usaglašavanje likovnih elemenata slike sa tehničkim parametrima i vremenskom dimenzijom u fotografiji, kontrolu procesa vizuelizacije ideje, komunikaciju sa saradnicima i publikom, rad po zadatku i susret sa tržištem.


NASTAVNI PROGRAM

se sastoji od predavanja, domaćih zadataka i vežbi na terenu/studiju, sa stručnom analizom radova. Predavanja su propraćena brojnim ilustracijama koje se prikazuju video projektorom. Kompletan nastavni plan i program dobijate prijavljivanjem na ovom sajtu (gornji meni - Prijava) ili slanjem obične sms-poruke sa vašom e-mail adresom na 064-11-598-00.


Cena:

smer Kreativna fotografija – u visini od 300 evra (za one koji su završili početni nivo Foton škole cena je 240 evra).

smer Dokumentarna fotografija - u visini od 240 evra (za one koji su završili početni nivo Foton škole cena je 200 evra).

Prijavljivanjem nemate obavezu i da se upišete već vas škola samo obaveštava o svojim aktuelnostima: šalje vam nastavni plan i program, obaveštenja o otvaranju upisnog roka sa kompletnom Ponudom škole u kojoj su precizno utvrđeni početak i završetak kursa, dinamika i kalendar viđenja, uplate itd. Upis se obavlja na osnovu konkretne Ponude škole važeće za taj upisni rok.