Vladimir Tatarević

Završio je Fakultet primenjenih umetnosti u Beogradu, na kojem je magistrirao i gde sada, u svojstvu vanrednog profesora, predaje fotografiju na odseku-primenjena grafika, atelje-fotografija.

Profesionalno se usavršavao u Americi. Uža specijalnost: portret, akt, advertising, studijska fotografija.
Kao autor, publici se predstavlja uglavnom preko svojih samostalnih izložbi fotografija. Pored profesorskog i autorskog rada podjednako je prisutan i na tržištu gde obavlja profesionalne zahteve najvišeg nivoa.

U Foton školi predaje portret, na naprednom nivou, smeru - kreativna fotografija.

web: http://www.tatarevic.com

FB: https://www.facebook.com/vladimir.tatarevic


OSTALI PROFESORI


Saša Preradović


› Saša Preradović

Aleksandar Kelić


› Aleksandar Kelić

Vladimir Tatarević


› Vladimir Tatarević

Sonja Žugić


› Sonja Žugić