25. septembar 2018 - Dopunski-gratis čas

25. septembar 2018 - Dopunski-gratis čas

2018-09-25 23:44:59

Održali smo dopunski-gratis čas u pomoćnom studiju za one koji nisu bili na prvoj vežbi ili im nešto nije jasno iz predavanog gradiva.