Big Foton

Na ovom modulu se fotografija tretira kao umetnički medij ili dokument, a posebna pažnja se usmerava na likovnost, inovativnost, vizuelizaciju ideje, usaglašavanje karaktera svih elemenata slike, estetiku, stil fotografskog izražavanja, celovitost proizvoda (projekat, reportaža, editorijal...) i reakciju publike-ciljne grupe-tržišta. Polaznici se usmeravaju ka glavnim platformama za plasiranje svojih proizvoda: umetničke galerije i javni mediji (štampa, TV), bilo da rade samoinicijativno ili uslužno, po zadatku.

NASTAVNI PROGRAM

sastoji se iz dva dela:

· UMETNIČKA fotografija - bazirana na likovnim svojstvima slike i radu u profesionalnom studiju. Predmeti: likovnost fotografije, estetika, studio, portret, akt, moda, Photoshop.

· DOKUMENTARNA fotografija - bazirana na odlučujućem trenutku, vizuelnoj komunikativnosti i profesionalnom angažovanju na terenu. Predavanja iz foto-žurnalizma: foto-vest, foto-esej, foto-reportaža.

Polaznici slušaju sva predavanja a usmeravaju se prema ličnim afinitetima izborom mentora za izradu završnog port-folia. Ovaj modul osobito pogoduje:

· ljubiteljima umetnosti koji fotografiju doživljavaju kao pogodan umetnički medij za izražavanje vlastitih ideja, zapažanja, utisaka, stavova a izložbe umetničkih fotografija vide kao jedan od načina za plasiranje svojih radova.

· budućim profesionalcima koji žele u studiju da rade modne i reklamne kampanje kao i stock-fotografiju.

· onima koji žele da se razvijaju u profesionalnom pravcu baziranom na dokumentarnosti fotografije (snimanje na turističkim brodovima, novinska, reportažna, sportska fotografija...)

· onima koji planiraju da upišu neki umetnički fakultet.

Prijavljivanjem dobijate Ponudu škole sa detaljnim nastavnim programom i rasporedom časova.


DIPLOMA

Svaki polaznik može dobiti potvrdu o pohađanoj nastavi Naprednog modula.

Diploma o završenom višem nivou Foton škole fotografije se izdaje autoru na osnovu port-folia od 5 njegovih fotografija koje su tematski povezane (C1 nivo) odnosno 10 fotografija koje čine tematski serijal/reportažu (C2 nivo), a koje profesor odabere prema standardima škole.


CENA

Cena nastave naprednog modula je u visini od oko 300 evra, odnosno 240 evra sa popustom za one koji prolaze redom sve naše nivoe i stepene (tačna dinarska vrednost se nalazi u konkretnoj Ponudi za važeći upisni rok i plaća se na rate).


ŠTA DALJE?

Blok-nastava Naprednog modula je bogata brojnim saznanjima koji se uglavnom ne mogu iscrpsti tokom trajanja nastave već je potreban duži vremenski period za njihovu primenu u praksi. Zato postoji visoki nivo koji je isključivo praktičnog tipa. Možete uz svega od oko 50 evra po jednom stepenu dobiti profesora koji će vam davati zadatke, savete, uputstva, podsećati na predavano gradivo, stručno korigovati vaše radova, podsticati na kreativno razmišljanje, voditi vas do kompletnog formiranja port-folia sa kojim dobijate diplomu o završenom visokom nivou Foton škole fotografije. Detaljnu Ponudu za visoki nivo ćete dobiti po završetku Naprednog modula.