Početni

Kurs Fotografije

O Početnom kursu

Rukovanje foto-aparatom možete i sami da savladate pomoću ovih naših video lekcija koje vam besplatno nudimo. Tu je sve detaljno objašnjeno, princip nastajanja digitalne slike, osnovni parametri koji učestvuju u građenju slike, šta sve utiče na tehnički kvalitet i kako ga poboljšati, svođenje situacija na glavne teme koje možete sami da vežbate i sl.

01) Osnovni pojmovi fotografije kao umetničkog medija

https://www.youtube.com/watch?v=s6Y_va17H_4

02) Tehnički kvalitet slike

https://www.youtube.com/watch?v=e8gJlryj1qE&t=115s

03) Ekspozicija (1) – Statična scena

https://www.youtube.com/watch?v=1yfSau4M6HY&t=312s

04) Ekspozicija (2) – Dinamična scena

https://www.youtube.com/watch?v=pObYzNyvBIA

 

Ako ipak želite poneki privatni individualni čas kao proveru ili dopunu ovim lekcijama, možete direktno kontaktirati našeg saradnika i sa njim se dogovoriti za sve dalje što vas interesuje:

Imre Sabo, 063-284-833

Galerija

Dodatne informacije

Foton centar Beograd nastoji da pomogne svim zaljubljenicima u fotografiju besplatnim pristupima video lekcijama i povezivanjem sa afirmisanim fotografima koji imaju veliko znanje i iskustvo. Angažovanje takvih ljudi korisnici plaćaju njima po dogovoru, bez posredovanja Foton centra. Ovakav stil saradnje ima brojne prednosti: cena časa nije opterećena posredovanjem, drže se individualni časovi prilagođeni terminima koji odgovaraju korisnicima, ne čeka se da se sakupi grupa već se može odmah krenuti sa učenjem, bira se profesor-saradnik, gradivo se može izabrati i prilagoditi interesovanju i nivou eventualnog predznanja korisnika.

Prijava za kurs