Big Foton

Namenjen je svakome ko voli fotografiju, želi da se bavi iz hobija ili mu je potreban osnov za kasniji napredni modul, a sada ne poseduje nikakvo ili delimično predznanje. Polaznici ovde stiču veštine korišćenja digitalnog foto-aparata i ostalog pribora u nekim najčešćim životnim situacijama, razvijaju osećaj za klasičnu estetiku fotografije, upoznaju se sa softverima za postprodukciju (Photoshop, Lightroom), kako bi svoje utiske, događaje i druge snimke učinili lepšim i kreativnijim napredujući od potpunog početka do srednjeg nivoa fotografskog znanja.

Kompletan nastavni plan i program se dobija prijavljivanjem.

NASTAVNI PROGRAM

realizuje se kroz predavanja, domaće zadatake, stručne korekture i vežbe. Predavanja su propraćena brojnim ilustracijama koje se prikazuju video projektorom, uz praktične demonstracije i objašnjenja kako se postižu pokazani rezultati.

Predavanja se sastoje iz:

1) tehničko-tehnološkog dela (predavanja + materijal koji se daje po završetku škole). Upoznavanje sa digitalnom tehnologijom i kriterijumima za izbor foto-aparata i opreme, u zavisnosti od situacije i teme koja se snima; parametrima snimanja i tehničkim kvalitetom slike.

2) likovnog dela (Teorija forme i analiza fotografija) sa tematskim celinama vezanim za snimanje ljudi, žanr-scena, studije forme-pokreta-svetlosti, kroz elemente Kulture likovnog viđenja, estetike, komunikacije i odlučujućeg trenutka.

Kurs je bogat gradivom koje pokriva osnovni i srednji nivo (stepeni A1-2, B1-2), a u praktičnom smislu zavisi od tempa rada i učenja pojedinca (uglavnom polaznici savladaju osnovni nivo, stepen A1 ili A2). Traje 6 sedmica (12 viđenja, po 2,5-3 sata). Tu su i gratis dopunski časovi (za one koji ne uspeju da savladaju materiju redovnim putem), kao i vežbe, tako da ukupni fond časova nije strogo limitiran. Prijavljivanjem dobijate Ponudu škole sa detaljnim nastavnim programom i rasporedom časova.


DIPLOMA

Svaki polaznik može dobiti potvrdu o pohađanoj nastavi Početnog modula.

Diploma o završenom osnovnom nivou Foton škole fotografije se izdaje autoru na osnovu port-folia od 5 njegovih fotografija (stepen A1) odnosno 10 (stepen A2) koje profesor odabere prema standardima škole.


CENA

Cena nastave početnog modula je 3 rate po 6.000 dinara.

Dobijate sledeće: kompletnu obuku u umetničkom ateljeu za osnovni i srednji nivo, materijal nastave, praktično pokazivanje na vežbama u studiju ili terenu (po povoljnim vremenskim uslovima izlazimo na teren), uputstva za domaće zadatke, pregled zadataka u vidu stručne korekture sa podsticajem na kreativno razmišljanje i ako ste vredno radili, uz port-folio prema standardima škole - diplomu o završenom osnovnom nivou Foton škole fotografije. Takođe, tu su i veliki popusti za naredne nivoe ako želite gradativno da napredujete.


ŠTA DALJE?

Nastava Početnog modula je bogata brojnim informacijama i uputstvima za rad koji se uglavnom ne mogu iscrpsti tokom trajanja škole već je potreban duži vremenski period za njihovu primenu u praksi. Zato smo osmislili srednji nivo koji je isključivo praktičnog tipa. Možete uz svega od oko 50 evra po jednom stepenu dobiti profesora koji će vam davati zadatke, savete, uputstva, podsećati na predavano gradivo, stručno korigovati vaše radova, podsticati na kreativno razmišljanje, voditi vas do kompletnog formiranja port-folia sa kojim dobijate diplomu o završenom srednjem nivou Foton škole fotografije. Detaljnu Ponudu za srednji nivo ćete dobiti po završetku Početnog modula.