Dragan Đukić

Dragan Đukić, profesionalni grafičar i fotograf; na američkom stock sajtu Dreamstime zaposlen je kao remote editor (inspektor) (www.dreamstime.com ) - veliko iskustvo u odabiru i prodaji fotografija na svetskom tržištu; duži niz godina je bio angažovan u testiranju foto-opreme. Uža specijalnost: dokumentarna fotografija i rad sa ljudima, foto-tehnika, postprodukcija, usaglašavanje svih parametara sa štampom.


OSTALI PROFESORI


Saša Preradović


› Saša Preradović

Aleksandar Kelić


› Aleksandar Kelić

Ivana Tomanović


› Ivana Tomanović

Dragan Đukić


› Dragan Đukić

Zoran Imširagić


› Zoran Imširagić